Obec Hviezdoslavov

Obec Hviezdoslavov je známou a obľúbenou obcou, ktorá zaznamenala veľký rozmach a je ideálnym riešením pre mladé rodiny ako aj seniorov, ktorí chcú ruch mesta vymeniť za príjemné bývanie na vidieku. Rýchlo sa rozvíjajúca obec sa nachádza v okrese Dunajská Streda (Bratislavský kraj), približne 17 km od Bratislavy, 6 km od Šamorína a 27 km od Dunajskej Stredy.

 

Infraštruktúra a občianska vybavenosť

V obci Hviezdoslavov sa nachádza škôlka, potraviny, reštaurácia, ihrisko, rodinné centrum a mnoho iných možností na aktívny oddych. Existujúca štátna materská škola vo Hviezdoslavove bude rozširovať svoju kapacitu. Taktiež sa v obci nachádza novootvorená Cirkevná základná školy sv. Martina s telocvičňou. 

V obci je možnosť športového vyžitia v skateparku, kolkárni a na detskom ihrisku, ku ktorému pribudne v blízkej dobe work-out & fitness zóna. 

Zároveň obec inovuje a investuje prostriedky do rekonštrukcie infraštruktúry – realizuje sa 19 nových projektov, z ktorých viaceré sú už dokončené a spustené. V pláne je vybudovanie work-out & fitness zóny, štátnej ZŠ s telocvičňou, novej súkromnej MŠ, nového supermarketu, zdravotného strediska, obchodnej galérie, domova sociánych služieb, polyfunkčného domu s reštauráciou, pivovarom a penziónom, voľnočasového areálu Šibenička, cyklotrasy, umývacieho centra, prejekt revitalizácie rybníka, projekt výsadby zelene a mnoho ďalších (viď webová stránka obce). 

 

Lokalita projektu a jej vybavenie

Lokalita SONETY sa nachádza v juhovýchodnej časti obce. Z pohľadu dopravného napojenia má niekoľko výrazných pozitív. Veľkým bonusom umiestnenia plánovanej výstavby je bezprostredná blízkosť vlakovej stanice (pri ktorej sa nachádza novo-vybudovaná cykloklietka) s priamym napojením do Bratislavy. Ďalším pozitívom je vyústenie cesty z lokality priamo na hlavnú spojnicu medzi obcami Kvetoslavov - Štvrtok na Ostrove. 

V lokalite je kompletne vybudovaná infraštruktúra, vnútro-areálové komunikácie a chodníky a vnútro-areálové osvetlenie.